Elektrostatik, Dynamik

Elektrostatik, Dynamik гама от хомогенни подови покрития LINO Fatra включва и такива настилки, които отговарят на изискванията за статично електричество. Те включват електростатично проводимите ELEKTROSTATIK и антистатичните настилки DYNAMIK. Произвеждат се в 608 х 608мм. плочки с дебелина 1,7мм. или 2,0мм.

ELEKTROSTATIK – вътрешно електрическо съпротивление ≤ 1 · 106 Ω

Тази подова настилка е предназначена за приложения в помещения, където се изисква електростатично проводима конструкция, като тези, съдържащи опасност от експлозия, лаборатории и здравни заведения (рентгенови отделения, операционна зала, стаи за подготовка и др.), Както и за производството на двойни подове.

DYNAMIK – вътрешно електрическо съпротивление ≤ 1 · 108 Ω

Тази настилка е предназначена предимно за приложения в помещения, където се изисква антистатичен дизайн на подови настилки, като зали с компютри, съоръжения за производство на електроника и телекомуникационно оборудване.

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, 8301

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 1301

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 2301

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 2317

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 2403

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 2601Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 2601

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 3304

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 5301

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 7301

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 8306

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, A 8315

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 1002

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 2003

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 2005

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 7002

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 8001

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 8003

Fatra LINO, Elektrostatik _ Dynamik, X 9004

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email